Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

Наша кафедра является единственной в стране, где русский язык стоит на первом месте.


МУБИС, түүний ГХС орос хэлний багш бэлтгэх асуудалд бусад их дээд сургуулиас илүү нухацтай, илүү алсыг харсан бодлого баримталж, орос-англи, орос-монгол гэх зэргээр өөр мэргэжилтэй хослуулахдаа түүнийг үргэлж 1-р тавьж ирсэн тухай өгүүлсэн ярилцлага. Монголия сегодня сонины 2014 оны 4-р сарын 20-ны №16-ийн 1-6-р нүүрт хэвлэгдсэн.

Мэдээ нэмсэн: С.Эрдэнэмаам Уншсан:501