Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
элсэгчдийн англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтарсан зөвлөгч: [Ц. Мөнх-Ундар:H.FL28]

Зөвлөгөө үзүүлсэн огноо: 2018-08-15

Зөвлөн тусалах үйлчилгээний төрөл: Сургууль тэнхимээс зохион байгуулсан ажилд оролцсон

Товч тайлбар: МБУС, БоСС

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн