Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
үзэсгэлэнгийн тэсэ

Зохиогч:   Д.Цэдэвсүрэн

Хамтран гаргагч: Даваа

Үзэсгэлэн гаргасан: 2015-05-26

Үзэсгэлэнгийн төрөл: Урлалын

Үзэсгэлэнгийн зэрэглэл: Улсын хэмжээнд

Товч тайлбар: йыбөйыбөйыб өйыбөйыбөйыбөйыбөйыбөй бөйыбөйыбөй

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Үзэсгэлэнгийн мэдээлэл оруулсан: Д.Цэдэвсүрэн