Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

Хэлзүйн хичээлийн хөтөлбөр


Гадаад хэлтэй багш хөтөлбөрийн Хэлзүйн хичээлийн хөтөлбөрийг Б.Нямсүрэн багшийн хамт боловсрууулсан.

Мэдээ нэмсэн: Х.Нармандах Уншсан: