Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

“ЭРҮҮЛ МЭНД, АМЬДРАХ УХААН” ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР КРЕДИТ: 1 КОД: S.SS102


“Эрүүл мэнд, амьдрах ухаан” хичээлийн хөтөлбөр нь суралцагчдад эрүүл мэндийн тухай ерөнхий ойлголт өгөх, эрүүл аж төрөх чадвар, хандлагыг төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ эрүүл мэндийн хичээлийг заах арга зүйд сургах зорилготой.


Мэдээ нэмсэн: Т.Мөнхзул Уншсан: