Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

хүний хооллолт сэдвийн агуулга, арга зүй


Хүний хооллолт сэдвийг ЕБС-д заах арга зүйн зөвлөмж 

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: