Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

Байгальд биологийн экскурс хичээл зохион байгуулах арга зүй


Байгаль дах хаврын үзэгдэл, хүний нөлөө, хог хаягдлын менежмент сэдвээр экскурс хичээл төлөвлөн зохион байгуулах арга зүй боловсруулсан 

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: