Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

Хоол боловсруулах үйл ажиллагаа, энзим сэдвээр туршилттай хичээлийн хөтөлбөр


Хоол боловсруулах үйл ажиллагаа, энзим сэдвээр туршилттай хичээлийн хөтөлбөр, ажлын хуудсын хамт боловсруулан сургалтанд ашиглав 

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: