Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

хялбар туршилтыг сургалтанд ашиглах нь


Налайхын Байгалийн ухааны багш нар, Хэнтий аймгийн Цэнхэр, Жаргалтхаан сумын ЕБС-ийн байгалийн ухааны багш нарт "Хялбар туршилтыг сургалтанд хэрэглэх нь" сэдвээр Дуу авиа сэдвээр туршилттай хичээл заасан  

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: