Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

Биологийн туршилттай хичээлийн арга зүй


Биологийн үндсэн сургалтын 5 (60 гаруй),10(60 гаруй) жилийн багш нарт туршилттай хичээлд тавигдах шаардлага, туршилтын бэлтгэл, явц, дүгнэлтийг хэрхэн хийх.  Туршилттай хичээлийг улаан сонгины эсэд явагдах осмос үзэгдэл сэдвээр заав.

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: