Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
General Linguistics

Зохиогч:   М.Булганцэцэг

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 6002

Олгосон огноо: 5/27/2015 12:00:00 AM

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Оюутнуудад ЕХШ-ийн тулгуур ойлголт, үзэл баримтлалын талаар цэгцтэй ойлголт мэдлэг өгч, хэлний жишээ баримтыг танилцуулах,цаашид хэлшинжлэлийг гүнзгийрүүлэн судлах боломжийг нээж, хэрэглээний хэл шинжлэлийг англи хэл заах арга зүйн практикт ашиглах зорилгоор энэхүү гарын авлагыг боловсруулав.

Түлхүүр үг: #хэл сурахуй #хэл эзэмшихүй #нийгэм хэл шинжлэл #Хэл ба хэлэхүй #хэлшинжлэлийн дэгүүд #уураг тархи ба хэл

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: М.Булганцэцэг