Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Биологи

Зохиогч:   Ж.Ариунболд

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 6766

Олгосон огноо: 4/2/2015 12:00:00 AM

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Ном

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Ж.Ариунболд