Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математик физикийн арга. Сурах бичиг

Зохиогч:   Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99973-67-09-9

Олгосон огноо:

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар:

Энэхүү сурах бичгийн үндсэн агуулгыг авч үзвэл N үл хамаарах хувьсагч бүхий m эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлийн ерөнхий хэлбэр, N үл хамаарах хувьсагч бүхий II эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлийн ерөнхий хэлбэр, огторгуйд явагдах физик процессийн координатын 3, цаг хугацааны нэг хэмжигдэхүүнээс хамаарсан 4 үл хамаарах хувьсагч бүхий II эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл, хавтгайд явагдах физик процессийн координатын 2, цаг хугацааны нэг хэмжигдэхүүнээс хамаарсан 3 үл хамаарах хувьсагч бүхий II эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл, шулууны дагуу явагдах физик процессийн координатын нэг, цаг хугацааны нэг хэмжигдэхүүнээс хамаарсан хоёр үл хамаарах хувьсагч бүхий II эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл, хоёр үл хамаарах хувьсагч бүхий II эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлийн ерөнхий хэлбэр, бодох арга зүй, нэг хувьсагч бүхий II эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлийн ерөнхий хэл

Түлхүүр үг: #Математик физикийн арга #дифференциал тэгшитгэл бодох аналитик арга

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн