Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтыг дэмжих цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй

Зохиогч:   Г.Хишигбаяр

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 8588

Олгосон огноо: 3/25/2016 12:00:00 AM

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Монгол Улсын Оюуны Өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газарын Даргын 2017  оны 05 сарын  23 өдрийн А/494  тоот тушаалаар бүртгэлд бүртгэв.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Г.Хишигбаяр