Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Theory of Modern English

Зохиогч:   Ү.Цэцэгням

Хамтран зохиогч: [М.Булганцэцэг:H.EM15],[Ц.Бурмаа:H.EM01]

Улсын бүртгэлийн дугаар: 6004

Олгосон огноо: 5/27/2014 12:00:00 AM

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Их дээд сургуулийн англи хэлний мэргэжлийн ангийн оюутан, магистрантуудад зориулсан  "Theory of Modern English" сурах бичигт орчин цагийн англи хэлний авиазүй, үгзүй, өгүүлбэрзүй, үгийн сангийн онолын асуудлуудыг багтаасан бөгөөд онолын мэдлэгийг бататгах практик дасгал, даалгавруудыг оруулснаараа илүү ач холбогдолтой бүтээл болсон. 

Түлхүүр үг: #lexicology #main and secondary parts of sentences #morphology #phonetic laws #syntax #word #grammatical classes of words #phonology #word formation

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Ү.Цэцэгням