Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математикийн олимпиадын бодлогууд

Зохиогч:   Н.Аргилсан

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: ММО

Олгосон огноо:

Оюуний өмчийн төрөл: Шинэ бүтээл

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: 2012 оны ММО-ын 3 болон 4-ын даваанд дэвшигдсэн бодлогууд

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Н.Аргилсан