МУБИС профессор багш, магистр доктор оюутны бүтээлийн нэгдсэн сантай боллоо