Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

Орчуулгын олимпиад


Нийслэлийн Боловсролын газар, “Амгалан” цогцолбор сургуультай хамтран Нийслэлийн англи хэлний багш нар, 7-12-р ангийн сурагчдын дунд тэдний англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх, ялангуяа, орчуулах ур чадварыг сайжруулах зорилгоор жил бүр “Орчуулгын олимпиад” зохион байгуулдаг уламжлалтай. Уншсан:4324