Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

The Powerhouses of Education Teachers for the Future We Want


2014 оны 10-р сарын 29-31нд Ази, Номхон далын бүс дэх Боловролын шинэчлэлийн Хөтөлбөр (APEID)-ийн 17 дахь олон улсын ЭШ Хурал Бангкок хотноо болов. Хуралд олон улсын судалгааны байгууллага болоод их, дээд сургуулийн багш судлаачид оролцосн бөгөөд орос хэл арга зүйн тэнхимийн багш дэд профессор З.Баярчимэг "Developing Intercultural e-book on Asian Local and Indigenous Knowledge Systems through Telecollaboration" сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлэв.


Мэдээ нэмсэн: З.Баярчимэг Уншсан:4828