Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

2013 – 2014 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар хагаст 3 дугаар ангийн оюутны багшлах дадлага зохион байгуулсан дүнгийн тухай


Багшийн сургууль 2013-2014 оны хичээлийн жилийн багшлах дадлагын тайлаг 2 үе шаттай зохион байгуулан ажиллаа.  2-р шат буюу шилдэг бүтээлүүдийг дараах төрлөөр шалгаруулав /цахим хэрэглэгдэхүүн, видео хичээл, цахим бус хэрэглэгдэхүүн, хичээлийн нэгж, ээлжит хичээлийн хөтөлбөр, үйлийн судлалгаа/ гэсэн  4 төрлөөр дадлагын эцсийн тайланг хамгаалуулах ажлыг зохион байгууллаа. Үүний үр дүнд:

МУБИС-ийн хэмжээнд багшлах дадлагын шилдэг оюутнуудыг шалгаруулах уралдаанд  Багшийн сургуулийн 3-9 ангийн оюутан Б.Ганпүрэв судлаач оюутан-багшаар нэгдүгээр байранд шалгарлаа.

Уншсан:675