Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

Сэтгэл судлал


 EOLSS (Encyclopedia of Life support Systems on-line), 2002- буюу “Эциклопедия систем жизнеобеспечения:амьдралыг тэтгэх тогтолцооны нэвтэрхий тольд Стефано Картагийн бичсэн нэгэн томоохон өгүүллийг орчуулж үзлээ. Энэ талаар товч мэдээлэл өгөх зорилгоор үүнийг бичиж байна. Учир нь бид нэг өгүүлэл бичих гэж нилээд мунгинаж бас бичсэн зүйинхээ ач холбогдлыг ч төдий сайн үнэлж мэдэхгүй байх нь бий. Гэтэл Италын энэ сэтгэл судлаачийн бичсэн онол-арга зүйн энэхүү өгүүлэл нь 90 хуудас байх юм. Түүний бичсэн энэхүү өгүүлэл нь бид сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны түүхийг эргэж харах хэрэгтэй бус уу гэсэн эргэлзээг ахмад сэтгэл судлаач надад  төрүүлсэн билээ.