Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бүрэлдэхүүн сургуулийн гадаад хэлний салбарын зөвлөл

Зохиогч:   Д.Өлзийжаргал

Хамтран оролцогч:

Эхэлсэн огноо: 2014-09-01

Дууссан огноо: 2015-06-01

Ажлын хэсгийн төрөл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн захиралын тушаалаар ажилсан

Товч тайлбар: Гадаад хэлний салбар зөвлөлд ажиллан хөтөлбөр хэлэлцэн баталгаажуулж ирсэн

Түлхүүр үг: #хэлний хөтөлбөр #баталгаажуулалт

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Д.Өлзийжаргал