Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУБИС-т шинээр элсэж буй эчнээ магистрантуудаас түвшин тогтоох шалгалт авах

Зохиогч:   Х.Нармандах

Хамтран оролцогч:

Эхэлсэн огноо: 2014-12-26

Дууссан огноо: 2014-12-27

Ажлын хэсгийн төрөл: МУБИС-ийн захиралын тушаалаар ажлын хэсэгт ажилсан

Товч тайлбар: МУБИС-т шинээр элсэж буй эчнээ магистрантуудаас түвшин тогтоох шалгалтын комиссийн гишүүн, шалгагч багш

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Х.Нармандах