Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөдөө орон нутагт багшлах дадлага удирдах

Зохиогч:   Б.Оюун-Эрдэнэ

Хамтран оролцогч:

Эхэлсэн огноо: 2015-05-05

Дууссан огноо: 2011-09-12

Ажлын хэсгийн төрөл: МУБИС-ийн захиралын тушаалаар ажлын хэсэгт ажилсан

Товч тайлбар: Хөдөө орон нутгийн багшлах дадлага удирдав. Багшлах дадлагын кинонд ADB-ийн захиалгаар тоглов. Батсүмбэрт

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Б.Оюун-Эрдэнэ