Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шалгалтын комисс байгуулах тухай (элсэлт)

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч: [Н.Даваасүрэн:E.EO03]

Эхэлсэн огноо: 2014-08-12

Дууссан огноо: 2014-08-19

Ажлын хэсгийн төрөл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн захиралын тушаалаар ажилсан

Товч тайлбар: аө

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: О.Мягмарсүрэн