Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийн үндэсний сургалт

Зохиогч:   Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран оролцогч:

Эхэлсэн огноо: 2015-08-10

Дууссан огноо: 2015-08-29

Ажлын хэсгийн төрөл: Яам агентлагын ажлын хэсэгт гишүүн

Товч тайлбар: Суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийн үндэсний сургалтаар Ховд, Увс, Баян-Өлгий аймгийн багш нарт физик сургалт явуулсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн