Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Биологийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тестэд эксперт

Зохиогч:   Ц.Пагмасүрэн

Хамтран оролцогч:

Эхэлсэн огноо: 2013-04-10

Дууссан огноо: 2001-05-10

Ажлын хэсгийн төрөл: Яам агентлагын ажлын хэсэгт гишүүн

Товч тайлбар: Биологийн элсэлтийн шалгалтын үнэлгээний тестэд эксперт хийсэн

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Ц.Пагмасүрэн