Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшлах урлаг сэтгүүлийн зөвлөл

Зохиогч:   Ц.Пагмасүрэн

Хамтран оролцогч: [Ц.Лувсандорж:M.MS01]

Эхэлсэн огноо: 2015-05-21

Дууссан огноо: 2015-06-10

Ажлын хэсгийн төрөл: Редакцийн зөвлөлийн гишүүнээр ажилласан

Товч тайлбар: Багшлах урлаг сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн гишүүнээр МБУС-ийн захирлын 2015 оны А72-р тушаалын хавсралт

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Ц.Пагмасүрэн