Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшлах ур чадварын уралдаан зохион байгуулах ажлын хэсэг

Зохиогч:   Ц.Пагмасүрэн

Хамтран оролцогч:

Эхэлсэн огноо: 2015-03-20

Дууссан огноо: 2015-03-27

Ажлын хэсгийн төрөл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн захиралын тушаалаар ажилсан

Товч тайлбар: МБУС-ийн захирлын А154-р тушаалаар ажилласан. ББШ-3 ангийн баг сургуулийн хэмжээнд 3-р байрт шалгарсан

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Ц.Пагмасүрэн