Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ажлын хэсэг

Зохиогч:   Н.Даваасүрэн

Хамтран оролцогч:

Эхэлсэн огноо: 2015-05-27

Дууссан огноо: 2015-01-30

Ажлын хэсгийн төрөл: МУБИС-ийн хөтөлбөрийн хороо, ёсзүйн хорооны гишүүн

Товч тайлбар: ажлын хэсэг

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Н.Даваасүрэн