Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинээр ажлын хэсэг

Зохиогч:   Д.Цэдэвсүрэн

Хамтран оролцогч: Даваа

Эхэлсэн огноо: 2015-05-27

Дууссан огноо: 2015-01-30

Ажлын хэсгийн төрөл: Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн комист

Товч тайлбар: Товч тайлбар 

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

Health_form.doc;


Ажлын хэсэгнэмсэн: Д.Цэдэвсүрэн