Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинээр ажлын хэсэг -тэсэ

Зохиогч:   Д.Цэдэвсүрэн

Хамтран оролцогч: йыбөйыбө

Эхэлсэн огноо: 2015-05-26

Дууссан огноо: 2001-01-04

Ажлын хэсгийн төрөл: МУБИС-ийн захиралын тушаалаар ажлын хэсэгт ажилсан

Товч тайлбар: йыбө йбөйыбөйыбөйыбө

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Д.Цэдэвсүрэн