Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
гадаад хэлний төвийн редакцийн зөвлөл

Зохиогч:   Ш.Тунгалаг

Хамтран оролцогч:

Эхэлсэн огноо: 2015-01-01

Дууссан огноо: 2015-05-18

Ажлын хэсгийн төрөл: Редакцийн зөвлөлийн гишүүнээр ажилласан

Товч тайлбар: Төвийн 29 багшаас сэтгүүлд хэвлүүлэх ажлыг шалгаруулах зөвлөлийн багийн гишүүн

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Ш.Тунгалаг