Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшлахуй, суралцахуйн хөгжил, чиг хандлага олон улсын ЭШ-ний хурлыг сургуулийн багш нартай хамтран зохион байгуулсан

Зохиогч:   Г.Хишигбаяр

Хамтран оролцогч:

Эхэлсэн огноо: 2018-04-10

Дууссан огноо: 2018-04-12

Ажлын хэсгийн төрөл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн захиралын тушаалаар ажилсан

Товч тайлбар: Багшлахуй, суралцахуйн хөгжил, чиг хандлага олон улсын ЭШ-ний хурлыг сургуулийн багш нартай хамтран зохион байгуулсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Г.Хишигбаяр